Prace na terenach zielonych i wokół obiektów.

  • Sprzątanie i utrzymanie czystości wokół obiektów:

- zamiatanie chodników, jezdni, parkingów, placów, itp.,

- grabienie i usuwanie liści,

- zbieranie śmieci wokół budynków,

- utrzymanie czystości i stanu sanitarno-higienicznego w altanie śmietnikowej i w jej obrębie oraz wyznaczonych miejsc z wolno stojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci.

  • Całoroczne utrzymanie terenów:

- odśnieżanie dróg, chodników, placów i parkingów przy użyciu specjalistycznego sprzętu,

- usuwanie skutków gołoledzi (piasek, mieszanki solne, chemiczne),

- wywóz odgarniętego śniegu,

- usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, zamiatanie.

 

  • Prace pielęgnacyjne terenu zielonego:

- koszenie trawników, zebranie, wywóz i utylizacja ściętej trawy,

- utrzymanie zieleni w dobrej kondycji poprzez nawożenie, podlewanie i ochronę chemiczną przed szkodnikami i chorobami,

- chemiczne zwalczanie chwastów,

- usuwanie trawy poprzez opryski roundupem pomiędzy płytkami chodnikowymi, przy krawężnikach i obrzeżach chodników wraz z wywozem odpadów,

- jesienne i zimowe wygrabianie trawników wraz z wywozem liści i nieczystości,

- przycinanie drzew i krzewów (prześwietlanie).